Grāmatvedības uzskaites kārtošana

Pilna grāmatvedības apkalpošana

Lietvedība

  • Rīkojumu sagatavošana 
  • Aktu sagatavošana
  • Korespondences reģistrēšana

Personāla uzskaite

  • Darba līgumu sagatavošana,
  • Personāla rīkojumu sagatvošana
  • Darbinieku personīgo lietu kārtošana

Konsultēšana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos

lvruende